Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012


Vẽ tranh đề tài trò chơi dân gian

 11/04/2012  3 phản hồi  Chuyên mục: Mỹ thuật 7Tiêu điểm  Tags: .
Một số bài vẽ tranh đề tài trò chơi dân gian, các thầy cô có thể tham khảo trong quá trình soạn bài
trochoidangian Vẽ tranh đề tài trò chơi dân gian trochoidangian13 Vẽ tranh đề tài trò chơi dân gian
trochoidangian12 Vẽ tranh đề tài trò chơi dân gian trochoidangian11 Vẽ tranh đề tài trò chơi dân gian
trochoidangian10 Vẽ tranh đề tài trò chơi dân gian trochoidangian9 Vẽ tranh đề tài trò chơi dân gian
trochoidangian8 Vẽ tranh đề tài trò chơi dân gian trochoidangian7 Vẽ tranh đề tài trò chơi dân gian
trochoidangian6 Vẽ tranh đề tài trò chơi dân gian trochoidangian5 Vẽ tranh đề tài trò chơi dân gian
trochoidangian4 Vẽ tranh đề tài trò chơi dân gian trochoidangian3 Vẽ tranh đề tài trò chơi dân gian
trochoidangian2 Vẽ tranh đề tài trò chơi dân gian trochoidangian1 Vẽ tranh đề tài trò chơi dân gian
trochoidangian15 Vẽ tranh đề tài trò chơi dân gian trochoidangian14 Vẽ tranh đề tài trò chơi dân gian
trochoidangian16 Vẽ tranh đề tài trò chơi dân gian

10 nhận xét: